Dự án đã làm - Xây dựng VN House

Dự án đã làm - Xây dựng VN House: thường xuyên cập nhật thông tin về những dự án đã thực hiện, dự án đang thực hiện của VN House và những hình ảnh thi công, kết quả công trình với những đối tác lớn hàng đầu trong lĩnh vực thi công, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp